Radosnego Alleluja!

Czcigodnym i Drogim PT Użytkownikom naszych programów i systemów komputerowych, księżom, zakonnikom, siostrom i braciom zakonnym, także osobom świeckim współpracującym z instytucjami kościelnymi, życzymy głębokiego przeżywania Triduum Paschalnego, pełnego wdzięczności Panu Jezusowi za ustanowienie sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa, za Jego …