Radosnego Alleluja!

Czcigodnym i Drogim
PT Użytkownikom naszych programów i systemów komputerowych,
księżom, zakonnikom, siostrom i braciom zakonnym,
także osobom świeckim współpracującym z instytucjami kościelnymi,

życzymy głębokiego przeżywania Triduum Paschalnego,
pełnego wdzięczności Panu Jezusowi za ustanowienie sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa,
za Jego Mękę i Krzyż dla naszego Odkupienia,
trwania wraz z Matką Bożą Bolesną pod Krzyżem,
aby doświadczyć w Wielką Noc Zmartwychwstania radości i nadziei płynących z pustego grobu.

Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarza Szanownych Państwa nieustającą łaską swojej obecności
w sercach i we wspólnotach!

Radosnego Alleluja!

Pracownicy i właściciele firmy
Ecclesia Software Polska