Dzień Życia Konsekrowanego

Czcigodne Siostry, czcigodni Ojcowie i Bracia oraz Świeccy Konsekrowani,
użytkownicy naszych programów i sympatycy firmy Ecclesia Software Polska!

 

          Z autentycznym uznaniem i szacunkiem pragnę przekazać serdeczne wyrazy wdzięczności za życie radami ewangelicznymi i trwanie w bezinteresownej miłości, w modlitwie i w posługiwaniu drugiemu człowiekowi na tak wielu placówkach życia zakonnego, w zgromadzeniach zakonnych oraz w świecie.

Jak bardzo jesteście drogie Siostry, Ojcowie i Bracia oraz Świeckie Osoby Konsekrowane potrzebne dzisiejszemu światu, pełnego pychy i egoizmu, świadcząc o Bogu – nieskończonej Miłości i zanosząc do świata Jego przesłanie o zbawieniu człowieka, służąc bliźnim z pokorą, poświęceniem, miłością.

Niech Dziewica Maryja, najpiękniejsza z Konsekrowanych, umacnia Was w powołaniu i wyprasza Wam wiele potrzebnych łask, wytrwałości, cierpliwości, sił fizycznych i duchowych a każdy spotykany człowiek niech obdarza życzliwością i wdzięcznością,

 Niech Was Pan błogosławi i strzeże, niech Was obdarza pokojem i radością i … niech się do Was każdego dnia z ojcowską miłością uśmiecha!

 

W imieniu właścicieli i współpracowników
firmy Ecclesia Software Polska s.c.
dr inż. Stanisław Grochmal