Boże Narodzenie 2021

Czcigodni Księża, Ojcowie, Bracia i Siostry Zakonne

Szanowni Użytkownicy naszych programów komputerowych,

z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy sobie życzenia, m.in. radości. Świadomi źródła tej radości dziękujemy Panu Bogu za ogrom Jego miłości i zaufania wobec człowieka, za zesłanie nam Swojego Syna, który stając się Dzieckiem i wzrastając w naturze ludzkiej doświadczył wszystkich słabości i lęków każdego z nas, aż po oddanie życia, aby nas zbawić.

Naszą odpowiedzią winna być nieskończona wdzięczność Panu Bogu za tajemnicę Wcielenia, staranie się żyć miłością wzajemną oraz wypełnianie woli Bożej każdego dnia.

Życzymy sobie wzajemnie takiego właśnie życia, takiego rozumienia istoty świąt Bożego Narodzenia i nieustannego dawania świadectwa, że jesteśmy dziećmi jednego Ojca w niebie a braćmi i siostrami względem siebie.

A wówczas, Narodzony Jezus będzie się dobrze czuł w naszych domach, rodzinach, zakładach pracy, miejscach nauki i odpoczynku. Takiego przeżywania tegorocznych świąt Bożego Narodzenia oraz kolejnych dni w Nowym Roku, wszystkim Użytkownikom naszych programów życzą

właściciele i współpracownicy firmy

Ecclesia Software Polska w Rzeszowie

                                                                                                                                              Boże Narodzenie 2021