Triduum Paschalne i Wielka Noc Zmartwychwstania Pańskiego AD 2022

Czcigodni Księża i Ojcowie, Bracia i Siostry Zakonne, użytkownicy programów naszej firmy.

Na święte dni Triduum Paschalnego oraz Wielką Noc Zmartwychwstania Pańskiego prosimy o przyjęcie naszych serdecznych życzeń, a przede wszystkim wyrazów zapewnienia o pamięci w modlitwie w Waszej intencji.

Najpierw dziękujemy czcigodnym Księżom i Ojcom, za przyjęcie Sakramentu Kapłaństwa i tak piękne realizowanie tego powołania! Dziękujemy za każdą Eucharystię oraz konsekrację chleba i wina, które w Waszych rękach stają się Ciałem i Krwią naszego Zbawiciela, niezastąpionym pokarmem w naszej ziemskiej pielgrzymce; dziękujemy za Waszą posługę w konfesjonałach, za obfite udzielanie nam Bożego Miłosierdzia; za homilie, które ukazują nam prawdę o człowieku i piękno oraz mądrość Ewangelii.

W Wielki Czwartek AD 2022, obchodząc pamiątkę ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa będziemy składać Panu Bogu dziękczynienie za dar kapłanów oraz prosić Ducha Świętego o potrzebne dla nich łaski a Matkę Najświętszą o opiekę nad każdym ich krokiem ku świętości.

 Przeżywając w Wielki Piątek Mękę i Śmierć Pana Jezusa życzymy sobie wzajemnie silnej wiary i miłości do Zbawiciela za Jego bezgraniczną Miłość aż po Krzyż, która odkupiła nasze winy i otworzyła dla nas Niebo.

W Wielką Sobotę jednocząc się w ciszy serca z Maryją patrzymy z nadzieją na Grób, który w tę Wielką Noc stanie się pusty, abyśmy uwierzyli, że także nasze miejsce jest w Niebie a nie w grobie.

Na Wielką Noc Zmartwychwstania Pańskiego życzymy radosnego Alleluja, objawiającego światu, że Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał!

Niech Zmartwychwstały Pan obdarza nas wszystkich Swoimi łaskami, przemienia ludzkie serca i umysły, aby nigdy nie padały na ziemi słowa Ukrzyżuj Go!

W tym jakże bolesnym roku prosimy Matkę Bożą czczoną w fatimskiej Figurze o nawrócenie i opamiętanie się Rosji, o opiekę nad narodem ukraińskim, o zakończenie wojny i strasznych cierpień wielu ludzi. Niech pokój zagości na trwale na świecie i w naszych sercach!

 

Radosnej i błogosławionej Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego życzą

 

Właściciele i współpracownicy firmy

Ecclesia Software Polska