Radosnych, pełnych Bożego pokoju i miłości Świąt Wielkiej Nocy Zmartwychwstania

Czcigodnym Kapłanom,

obchodząc pamiątkę ustanowienia Sakramentu Kapłaństwa i Eucharystii, składamy wyrazy serdecznej wdzięczności za ich posługę kapłańską w sakramencie pokuty i pojednania, głoszenie Słowa Bożego oraz sprawowanie Najświętszej Ofiary na pamiątkę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Jednoczymy się z Wami, Drodzy i Czcigodni Kapłani, szczególnie wobec aktów poniżania, oskarżania i braku szacunku, pamiętając słowa Jezusa: Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować (J15).

Wszystkim użytkownikom naszych programów komputerowych w kuriach diecezjalnych, parafiach i zgromadzeniach zakonnych,

składamy serdeczne życzenia głębokiego przeżywania Triduum Paschalnego, z wdzięcznością Chrystusowi za Dar Eucharystii, jedności z Nim w Męce, Opuszczeniu i Śmierci wraz z Matką Bożą Bolesną w samotności i ciszy Wielkiej Soboty, oraz radości z Wielkanocnego Poranka, bowiem Chrystus zmartwychwstał – prawdziwie zmartwychwstał!

Radosnych, pełnych Bożego pokoju i miłości Świąt Wielkiej Nocy Zmartwychwstania

życzą właściciele i pracownicy firmy

Ecclesia Software Polska s.c.
Systemy Informatyczne dla Kościoła
w Rzeszowie