Zakon Finanse 2

Wielostanowiskowy system finansowy i sprawozdawczości finansowej dla zgromadzeń zakonnych.

Zakon Finanse to rozbudowana książka przychodów i rozchodów. Na etapie wdrożenia programu wyodrębnia się placówki (jednostki autonomiczne), z których każda otrzymuje jeden egzemplarz programu.
Dodatkowo wyróżnia się jedną jednostkę centralną (kuria), która ma możliwość zarówno prowadzenia autonomicznej księgowości, jak też importowania danych z innych placówek.
Sama wymiana danych następuje poprzez ich przekazywanie na dyskietkach lub pocztą elektroniczną.

Przeczytaj więcej >>

System Zakon Finanse ma wbudowany moduł środków trwałych oraz moduł wydruków (sprawozdania okresowe, raporty kasowe, wyniki finansowe, amortyzacja środków trwałych), planowanie budżetu, a także możliwość importu i eksportu planu kont oraz danych.
W przypadku, gdy któryś z domów zakonnych nie ma możliwości transmisji danych drogą elektroniczną, program na stanowisku centralnym (w kurii) umożliwia ręczne nanoszenie danych (stanów kont) dla danej jednostki.
Ponadto program może być wyposażony w następujące moduły: środki trwałe i plan amortyzacji, inwentarz majątku zgromadzenia, stanowisko kasowe i profile płatności dla stanowiska kasowego, wydarzenia i książka kancelaryjna (zwana również dziennikiem podawczym).
Dodatkowo możliwa jest integracja z nową wersją programu Zakon Ewid.