Diecezja Ewid

Program Diecezja Ewid to kompleksowy system wspomagający zarządzanie kurią diecezjalną. Opracowany przy współpracy Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie zawiera ewidencje parafii oraz innych instytucji diecezjalnych (seminarium, wydawnictwa, Caritas, itp.) oraz osób duchownych.Moduł ewidencji osób duchownych oraz parafii / instytucji diecezjalnych umożliwia:

Diecezja Ewid