Porównanie wersji

Mini Standard Premium Kancelaria Cmentarz Mój wybór
Cena 500 zł 750 zł 1450 zł 350 zł 600 zł ?
Cena poszczególnych modułów kupowanych osobno 750 zł 850 zł 1800 zł 500 zł - -
Oszczędność – o tyle tańszy jest pakiet niż moduły kupowane osobno 250 zł 100 zł 350 zł 150 zł - -
Nazwa Opis modułu Mini Standard Premium Kancelaria Cmentarz Cena
Kartoteki i księgi parafialne
Kartoteka rodzinna i osobowa Ewidencjonuje rodziny znajdujące się na terenie parafii wraz z domownikami. 200 zł
Grupy duszpasterskie Zawiera informacje o uczestnikach grup, ruchów lub pielgrzymek oraz o miejscach i terminach spotkań. 50 zł
Księga chrztów, I komunii, bierzmowanych Księgi ochrzczonych, przystępujących do pierwszej komunii świętej oraz bierzmowanych. 200 zł
Księgi zapowiedzi i ślubów Księgi zapowiedzi przedślubnych oraz osób zaślubionych. 100 zł
Księga chorych Księga chorych odwiedzanych przez duszpasterzy. 50 zł
Księga zmarłych Kartoteka osób zmarłych. 50 zł
Księga wstąpień i wystąpień Księga osób formalnie wstępujących lub występujących z Kościoła (zmieniających wyznanie). 50 zł
Biuro, administracja i zarządzanie
Kalendarium wydarzeń Kalendarz wydarzeń jednorazowych lub cyklicznych. 50 zł
Książka kancelaryjna Kartoteka otrzymywanych i wystawianych pism, zaświadczeń i dokumentów. 100 zł
Księga intencji mszalnych Ewidencja intencji mszalnych oraz przygotowanie harmonogramu sprawowania liturgii. 50 zł
Katechezy przedmałżeńskie Lista uczestników katechez, lista obecności, wystawianie zaświadczeń o odbyciu kursu. 50 zł
Ogłoszenia Redagowanie ogłoszeń duszpasterskich, drukowanie oraz publikowanie ich na parafialnej stronie internetowej parafii. 50 zł
Cmentarz Ewidencja zmarłych spoczywających na cmentarzu parafialnym, graficzna lokalizacja miejsc pochówku. 350 zł (450zł)*
Mini kadry i płace Uproszczona księga kadrowa z ewidencją wypłacanych wynagrodzeń. 50 zł
Inwentarz majątku Inwentarz cmentarzy, ziemi, przedmiotów i budynków parafialnych, ruchomości kościelnych, zabytków i innych. 100 zł
Księga ofiarodawców Księgowanie złożonych darowizn i ofiar – współpracuje z kartoteką rodzinną. 100 zł
Pomoc materialna Informacje o osobach szczególnie potrzebujących pomocy materialnej i formach udzielania tej pomocy. 50 zł
Wykazy i statystyki Generowanie kilkudziesięciu różnorodnych raportów, wykazów oraz statystyk wg zadanych kryteriów. 100 zł
Dodatki
Formularze wydruków Moduł zarządzający wzorcami pism i dokumentów; zawiera edytor do zmiany i tworzenia nowych formularzy. gratis
Archiwizacja Tworzenie archiwum kartotek i przywracanie danych z archiwum. gratis
Zarządzanie użytkownikami Administracji użytkownikami, przejrzysty system profili uprawnień, blokowanie dostępu, zmiana hasła, itp. gratis
Narzędzia Moduł do naprawy i optymalizacji struktury kartotek, słowników powtarzających się nazw, ustawień interfejsu użytkownika, danych parafii itp. gratis
Pomoce i ułatwienia Adresowania kopert i naklejek, korespondencja seryjna, kreator publikacji danych dla Internetu i programów biurowych, ułatwienia i wiele innych dodatków. gratis
Aktualizacje Gwarantowany dostęp do aktualizacji programu w ramach zakupionej wersji przez minimum rok od daty zakupu. gratis
Serwis programu Dostęp do systemu zgłoszeń serwisowych, naprawy zauważonych błędów i nieprawidłowości w działaniu. gratis
Rozszerzenia
Pakiet szkoleniowy Pakiet 2 godzin telefonicznych szkoleń z zakresu obsługi programu do wykorzystania w ciągu 3 miesięcy od zakupu. 100 zł
Wersja sieciowa (3 lic.) Specjalny rodzaj licencji, umożliwiający łączenie się z bazą danych zlokalizowaną na głównym komputerze w sieci. 200 zł
Wersja sieciowa (10 lic.) Specjalny rodzaj licencji, umożliwiający łączenie się z bazą danych zlokalizowaną na głównym komputerze w sieci. 500 zł
Moduł inwentaryzacji cmentarza Cena
Podstawowa cena modułu 400 zł
Dla posiadających lub przy zakupie modułu Cmentarz 300 zł
Dla posiadających lub przy zakupie Parafia Ewid Cmentarz 200 zł