Parafia Ewid 3.12.5

parafia_ewid

Zapraszamy do pobrania aktualizacji programu Parafia Ewid 3. Plik instalacyjny należy pobrać i uruchomić na komputerze, na którym została zainstalowana wcześniejsza wersja programu.

Lista zmian w wersji 3.12.5:

- uzupełniono w niektórych edytorach podstawianie dużej pierwszej litery w polach z nazwiskiem (edytor bierzmowania, edytor zmarłych)
- poprawiono sposób wyświetlania grafiki/zdjęć na wydrukach, tak by program nie zgłaszał błędu przy braku obrazu
- poprawiono formatowanie danych dotyczących daty na formularzach wydruków (m.in. Protokół ślubny do USC)
- uzupełniono zestaw wszystkich wydruków producenta o brakujące znaczniki
- dodano nowe wydruki: „Księga zapowiedzi (Data od- Data do)”, „Metryka chrztu do ślubu”
- poprawiono literówkę we wszystkich wydrukach dotyczących świadectwa chrztu
- uzupełniono konfigurację programu o pole umożliwiające podanie wartości dla parametru: „Przedrostek wpisywany w polu Ofiarodawca …”
- dodano nowy parametr: Sposób wyświetlania informacji o datach zapowiedzi (do wyboru: wszystkie, tylko daty wygłoszenia, tylko daty wywieszenia)
- dostosowano widok kolumn w księdze zapowiedzi przedślubnych zgodnie z ustawieniami użytkownika
- poprawiono błąd dotyczący wyliczania daty wywieszania zapowiedzi przedślubnych
- dodano możliwość odfiltrowania danych wg rocznika w księdze zmarłych
- poprawiono wyświetlanie informacji o uwagach w tabeli wizyt duszpasterskich w kartotece rodzinnej
- poprawiono usterkę związana z wyświetlaniem karty grobu po wybraniu punktu na planie cmentarza
- usunięto zapamiętywanie filtrów nałożonych na kolumny zawężających wyświetlanie danych przy kolejnym uruchomieniu modułu
- usunięto możliwość ustawienia daty zakończenia wydarzenia wcześniejszej od daty rozpoczęcia