Parafia Ewid 3.12.6

slide-007

Lista zmian w wersji 3.12.6:

- poprawiono formularz „Świadectwo ślubu” – uzupełniono niewidoczne odstępy między słowami
- poprawiono definiowanie znacznika [Nagłówek] w konfiguracji programu – wyświetlenie wymaganego pola i ustawienie się na nim przy decyzji użytkownika o ręcznym uzupełnieniu wymaganych rubryk
- dodanie nowych znaczników, które można wykorzystać na wydrukach; [Nazwa] – drukuje dane z licencji z pola „Licencję na użytkowanie programu …”, [Organizacja] – drukuje dane z licencji z pola “Organizacja”
- dodano opcję autouzupełnienia na wydrukach znacznika [Nagłówek] o rubryki obligatoryjne, w sytuacji gdy użytkownik nie określił samodzielnie tego parametru w konfiguracji programu
- poprawiono wyświetlanie daty: w edytorze ślubów (daty urodzenia narzeczonych), w tabeli chorzy (data następnej wizyty), w oknach wskaż (karta ślubu: data ślubu, karta chrztu, pierwszej komunii, bierzmowania: data urodzenia, karta zapowiedzi: daty urodzenia narzeczonych)
- poprawiono wyświetlanie lokalizacji grobu [usunięcie zbędnych "/"]: tabela osób pochowanych, wskaż kartę grobu
- poprawiono wyświetlanie danych w widoku wyboru lokalizacji grobu dla osoby pochowanej (wyświetlana jest lista grobów zgodna z wybranym cmentarzem)
- usunięto z edytora osób pochowanych domyślnych niepotrzebnych zmiennych z pól lokalizacja przy dodawaniu nowego rekordu
- dodano w edytorze osób pochowanych informację o braku powiązania osoby pochowanej z grobem
- poprawiono opcję wyświetlania danych „Karty wolne” w Księdze intencji mszalnych
- poprawiono opcję zwężania wyświetlania danych do wybranego rocznika w Księdze intencji mszalnych
- dodano edytor porządków Mszy św. pozwalający na zdefiniowanie wszystkich schematów odprawiania Mszy św. jakie są stosowane w parafii (dostępne w module Księga Intencji mszalnych na zakładce Opcje i narzędzia)
- dodano kreator tygodniowego planu Mszy św. pozwalający na automatyczne wygenerowanie wpisów intencji (pustych) dla każdego dnia w tygodniu wg ustalonego porządku odprawiania Mszy św. (dostępny z poziomu modułu Księga intencji mszalnych)
- dodano opcję zapamiętania domyślnego tygodniowego planu Mszy św. – Konfiguracja programu -> Ustawienia modułów -> Intencje mszalne
- dodano w module Księgi intencji mszalnych możliwość wybrania kolumny „Kościół” w edytorze filtra
- poprawiono działanie funkcji automatycznego podpowiadania numeru PESEL w edytorze osób, tak by nie wywoływała błędu przy braku wypełnienia informacji o dacie urodzenia osoby
- poprawiono opcję podpowiadania numeru PESEL dla osób urodzonych po 2000 roku w kartotece osobowej
- poprawiono opcję dodawania do ogłoszeń informacji o zapowiedziach przedślubnych
- poprawiono błędy przy wstawianiu do ogłoszeń zdefiniowanych wzorców ogłoszeń
- poprawiono błąd uniemożliwiający połączenie się bazą programu Parafia Finanse 2
- poprawiono konwerter danych z programu Parafia Ewid tak by poprawie były przenoszone dane o Wzorcach ogłoszeń
- dodano nowy formularz „Karta rodziny – wzór 8 – ver3″
- poprawiono zapisywanie danych z pola „Prowadzący” w edytorze Grup duszpasterskich
- poprawiono zaznaczanie wyróżnionym kolorem osoby kontaktowej w edytorze Grup duszpasterskich po kliknięciu na przycisk „Osoba kontaktowa”
- poprawiono działanie funkcji przechodzenia do ostatniego rekordu w modułach posiadających grupowanie danych wg rocznika (ofiarodawcy, pomoc materialna)
- poprawiono wyświetlanie informacji o numerze zaznaczonej karty w stopce modułu (Karta Nr z XXX)