Sprawna obsługa kancelarii parafialnej

slide-003

Parafia Ewid to system wspomagający codzienne zarządzanie parafią. Służy do zbierania, przetwarzania i analizowania różnych danych, niezbędnych w sprawowaniu urzędu proboszcza.