Parafia Ewid 3.12.7

parafia_ewid

Lista zmian w wersji 3.12.7:

- poprawiono możliwość wywołania sortowania zaawansowanego dla modułów: Księga ofiarodawców i Pomoc materialna
- poprawiono błąd polegający na odpinaniu powiązania głównych osób w rodzinie przy zmianie statusu rodziny po przeniesieniu jednego z małżonków do kartoteki zmarłych (poprawienie wyliczania zwrotu formalnego, pozostawienie zaznaczenia drugiej osoby głównej)
- poprawiono literówkę w komunikacie o utworzeniu nowego formularza wydruków
- poprawiono automatyczne wpisywanie nazwisk dziadków w module bierzmowania na podstawie nazwisk rodowych rodziców
- poprawiono podwójne wystąpienie litery ‘a’ w znaczniku [Nagłówek] [Data długa] na formularzach wydruku występujące w niektórych miesiącach
- poprawiono sposób generowania adresów w module adresowania kopert dla przypadków gdy nazwa miejscowości jest różna od nazwy poczty
- poprawiono wyświetlanie danych odnoszących się do słowników (tekst zamiast liczbowego identyfikatora) w opcji Publikacji danych do pliku
- poprawiono formularz „Skrócony wyciąg z księgi ochrzczonych”
- utworzono nowy moduł wspomagający inwentaryzację cmentarzy, dostępny z menu Biuro i zarządzanie
- dodano możliwość przybliżania zdjęcia oraz zmieniono układ elementów w edytorze grobów

Kliknij aby przejść do pobrania aktualizacji