Parafia Ewid 3.13.1

parafia_ewid

Lista zmian w wersji 3.13.1:

- dodano automatyczne tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych w przypadku, gdy ostatnia kopia bezpieczeństwa jest starsza niż 7 dni
- poprawiono sposób aplikowania ograniczeń dostępu do modułów związanych ze zmianami w wykupionej licencji (np. w przypadku rozszerzenia licencji na wyższą lub dokupienie dodatkowych pakietów)
- zmieniono wygląd edytorów: Karta osoby, Członkowie grup oraz Katechezy przedmałżeńskie, tak by dane dotyczące np. obecności na spotkaniach czy spowiedzi wielkanocnej były prezentowane w tabeli
- udostępniono dla wydruków możliwość formatowania pól: Osoby.Spowiedź wielkanocna, Osoby.Uczestnictwo w katechezie, Członkowie grup.Obecność na spotkaniach, Katechezy przedmałżeńskie.Obecność na spotkaniach, tak by wyświetlić informacje o pojedynczej wartości tego pola (Tak, Nie, ?)
- udostępniono dla wydruków możliwość formatowania pól zawierających datę wg potrzeby użytkownika (dozwolone są standardowe systemowe formatowania daty np. sam rok; rok miesiąc słownie, itp.)
- poprawiono błędy występujące przy filtracji w module Rodzin oraz Groby
- poprawiono filtrowanie kart wg danych informacyjnych karty (data utworzenia, data modyfikacji)
- poprawiono generowanie formularzy wydruków, tak by uwzględniało sortowanie rekordów w tabeli ustawione przez użytkownika
- dodano możliwość formatowania wyglądu wykresów w module Raporty i Statystyki (zmiana koloru, zmiana kształtu, opcje zaawansowane)
- poprawiono uzupełnianie powiązania między rodzicami a dziećmi tworzonymi na podstawie danych osób w Kreatorze rodziny gdy Stopień pokrewieństwa został ustawiony na syn/córka oraz poprawiono określanie Stanu cywilnego zgodnie z płcią wynikającą z podanego Imienia
- poprawiono błędy występujące podczas powiązywania ze sobą kart z różnych modułów gdy zachodziło przenoszenie danych z wybranych słowników (np. imiona, wyznanie, kraje)
- poprawiono błąd, który uniemożliwiał utworzenie i powiązanie karty osobowej z poziomu ksiąg sakramentów (np. Chrzty, Bierzmowania)
- uzupełniono przenoszenie wspólnych danych pomiędzy kartami dla których podano powiązanie (dotyczy modułów Chrzty, Bierzmowani, Zmarli)
- poprawiono dodawanie informacji o zapowiedziach przedślubnych w module Ogłoszeń (dotyczy wpisów, które nie miały wypełnionej jednej z dat o wygłaszanych zapowiedziach)
- dodano możliwość przejścia do karty grobu po dwukrotnym kliknięciu na ikonę grobu na planie cmentarza

Kliknij aby przejść do pobrania aktualizacji