Parafia Ewid 3.13.2

parafia_ewid

Lista zmian w wersji 3.13.2:

- rozszerzono opcje Raportów i wykazów o parametr: „Która rocznica” oraz dodano możliwość zapisania wygenerowanego wykazu do dowolnego typu pliku (excel, pdf, rtf, txt, itp.)
- dodano automatyczną aktualizacje danych na kartach członków grup po zmianie danych na karcie osobowej
- poprawiono błąd w module Grupy duszpasterskie, dla których podano mniej niż 20 nazw terminów spotkań
- poprawiono generowania adresów rodzin/osób w seryjnym adresowaniu dla przypadku gdy nie podano żadnej informacji składowej adresu lub dla rodziny bez automatycznego wyliczania zwrotu formalnego
- poprawiono błąd występujący przy dodawaniu listy intencji mszalnych do ogłoszeń, gdy nie została podana godzina odprawienia Mszy Św.
- poprawka dotycząca wyświetlania danych o opłatach za grób w edytorze grobów
- poprawka dotycząca dostępnych opcji „Wyświetlaj” w edytorze rodzin
- poprawka dotycząca otwierania zakładki dla modułu Członkowie grup duszpasterskich
- poprawka dotycząca wyświetlania informacji o wizytach duszpasterskich na formularzach wydruków
- poprawka dotycząca wykonywania automatycznego archiwum po podaniu błędnego hasła

Kliknij aby przejść do pobrania aktualizacji