Karta rodziny (zakres lat 2006-2020)

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Użytkowników Programu Parafia Ewid 4 - udostępniamy nowy formularz wydruku:
Karta rodziny -  (zakres lat 2006-2020)
Formularz należy pobrać z poniższego linku i wczytać do Programu.

Link do formularza:
Karta rodziny -  (zakres lat 2006-2020)

1. Proszę przejść do modułu Formularze wydruków w menu głównym Programu.
2. Kliknąć na przycisk “Importuj”.
3. Wskazać plik pobrany z powyższego linku.
4. Kiedy formularz zostanie wczytany poprawnie, będzie
widoczny na liście dokumentów.

UWAGA!
Prosimy aby przed wykonaniem importu utworzyć kopię formularzy wydruków dostosowanych indywidualnie
(w przypadku kiedy w programie znajdują się tylko tzw. formularze firmowe nie ma takiej konieczności).

Zespół Ecclesia Software