Współpraca z firmą archiwizującą Twardowski & Guzik

              Firma Ecclesia Software informuje PT Użytkowników programów Parafia Ewid, Zakon Ewid i Diecezja Ewid (a także innych) o nawiązaniu współpracy z krakowską firmą G&T Robert Twardowski i Marcin Guzik (www.kancelarieparafialne.pl) w zakresie wzajemnego promowania programów i usług w celu zapewnienia swoim Klientom kompleksowych usług w zakresie gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych zarówno w procesach wspomagania zarządzania powierzonymi instytucjami kościelnymi, jak też dla celów archiwalnych.

             Firma G&T Robert Twardowski i Marcin Guzik posiada duże doświadczenie w obsłudze kancelarii parafialnych i archiwów kościelnych (wprowadzanie danych do baz programów ewidencyjnych oraz inwentaryzacja cmentarzy) z wykorzystaniem oprogramowania firmy Ecclesia Software, a także cieszy się dużym zaufaniem instytucji kościelnych (parafii i zgromadzeń zakonnych).

            Połączenie profesjonalizmu, sumienności i dokładności usług wprowadzania danych parafialnych czy zakonnych, świadczonych przez firmę G&T Robert Twardowski i Marcin Guzik, z wysokiej jakości i funkcjonalności oprogramowaniem specjalistycznym, przyjaznym dla użytkowników (wg ich opinii) oferowanym instytucjom kościelnym przez firmę Ecclesia Software zapewni PT Klientom łatwe i skuteczne zgromadzenie danych (archiwalnych i bieżących) w systemie komputerowym, możliwość ich efektywnego wykorzystywania oraz stworzenia pełnej elektronicznej dokumentacji.