Formularze 2020 – Protokół z rozmów z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa oraz Karta rodziny (zakres lat 2011-2025)

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Użytkowników Programu Parafia Ewid 4 - udostępniamy nowy pakiet formularzy wydruków zawierający m.in.:
1. Protokół z rozmów kanoniczno – duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa (obowiązujący od 06.2020) + 37 załączników
2. Protokół ślubny do USC (obowiązujący od 2015)
3. Karta rodziny – wzór 3 (zakres lat 2011-2025)

Pakiet formularzy należy pobrać z poniższego linku i wczytać do Programu.

Link do formularzy:
Formularze_06_2020.esf

1. Proszę przejść do modułu Formularze wydruków w menu głównym Programu.
2. Kliknąć na przycisk “Importuj”.
3. Wskazać plik pobrany z powyższego linku.
4. Napisać istniejące formularze zaznaczając opcję Zastosuj do wszystkich formularzy i kliknąć na przycisk Tak.
5. Kiedy formularz zostanie wczytany poprawnie, będzie
widoczny na liście dokumentów.

UWAGA!
Prosimy aby przed wykonaniem importu utworzyć kopię formularzy wydruków dostosowanych indywidualnie
(w przypadku kiedy w programie znajdują się tylko tzw. formularze firmowe nie ma takiej konieczności).

Zespół Ecclesia Software