Zakon Księgowość 2

System finansowo – księgowy dla kurii prowincjalnych zgromadzeń zakonnych.

Program ten umożliwia prowadzenie w jednostce centralnej (np. w kurii prowincjalnej czy generalnej) pełnej księgowości (księgowanie dwustronne) i posiada możliwość pracy wielostanowiskowej w sieci lokalnej. W podległych danej jednostce domach zakonnych jest możliwe prowadzenie księgowości uproszczonej (analogicznie do książki przychodów
i rozchodów), z możliwością transmisji danych na drodze elektronicznej (via e-mail lub poprzez nośniki danych). Podczas importu danych program rozpoznaje w jaki sposób przenosić operacje z książki przychodów i rozchodów na konta stosowane w pełnej księgowości – dzięki temu można stosować inny plan kont w kurii oraz inny w podległych domach zakonnych. Istotną zaletą jest możliwość samodzielnego konstruowania dowolnych sprawozdań (np. wysyłanych do kurii generalnej), których struktura może różnić się od struktury planu kont.
Przeczytaj więcej >>