Opis programu

Elastyczne projektowanie planu kont dla wszystkich placówek zgromadzenia:

Podgląd kont:

Księgowanie dokumentów:

Eksport i import danych:

Bezpieczeństwo:

Wydruki:

Pozostałe cechy: