Opis programu

Plan kont

Księgowanie dokumentów:

Stanowisko kasowe:

Profile płatności:

Środki trwałe i amortyzacja:

Inwentarz majątku:

Dodatki: