Parafia Finanse 2

Program Parafia Finanse służy do zarządzania finansami i majątkiem parafii, klasyfikacji przychodów i rozchodów, sporządzania raportów, sprawozdań oraz profesjonalnej kontroli i planowania budżetu.

Program Parafia Finanse został przygotowany w oparciu o szczegółową analizę zróżnicowanych potrzeb kilkuset parafii. W efekcie znakomicie sprawdza się w codziennej pracy. Jest używany we wszystkich polskich diecezjach i w wielu innych miejscach na świecie. Dzięki prezentacjom wideo oraz podręcznikowi z przykładami krok po kroku, nauka programu nie stanowi żadnego problemu.

Dużym ułatwieniem jest import historii operacji wprost z bankowości internetowej, dzięki czemu znacznie mniej operacji trzeba wpisywać ręcznie.

Program zapewnia szereg korzyści. Dokładnie wiadomo jaki jest stan finansów, na co są wydawane pieniądze i jakie są źródła przychodów. Dzięki temu można zaplanować szereg inwestycji. Staje się jasne gdzie szukać oszczędności. Wiadomo komu podziękować za złożoną ofiarę. Wykorzystując fundusze celowe można realizować wiele celów, kontrolując wszystkie wpływy i wydatki. Raporty, sprawozdania i analizy są dostępne od ręki. Inwentarz majątku pozwala szczegółowo opisać, zaewidencjonować i wycenić mienie parafialne.

Finanse parafialne to temat bardzo często niedoceniany i bagatelizowany przez księży proboszczów. Tymczasem potrzeba przejrzystości, a zwłaszcza przejrzystości finansowej w Kościele jest i była wiele razy podnoszona przez Biskupów oraz KEP.

Podczas prac projektowych wzięto również pod uwagę obecne i przyszłe wymagania kurii diecezjalnych oraz opinie i uwagi Ekonoma Konferencji Episkopatu Polski. Nie bez znaczenia jest fakt, że firma Ecclesia Software posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie programów finansowo-księgowych, tworzonych uprzednio na potrzeby zgromadzeń zakonych i funkcjonujących obecnie w kilkuset placówkach. Wszystko to gwarantuje wysoką jakość i przydatność programu Parafia Finanse.