Możliwości serwisu

PSI to tzw. system zarządzania treścią – wygodne narzędzie do utrzymywania zawsze aktualnej strony internetowej.

Serwis Internetowy umożliwia niezależne udostępnienie oddzielnych stron różnym grupom i wspólnotom w parafii. Analogicznie kuria prowincjalna (lub generalna) i poszczególne domy zakonne jednego zgromadzenia mogą łatwo uaktualniać swoje strony, udostępniając je np. wszystkim członkom zgromadzenia w celu przekazywania wewnętrznych wiadomości i innych materiałów (dostęp tylko dla osób uprawnionych).

Cechy Serwisu Internetowego