Dla zakonów

Oferta dla zakonów obejmuje:

  • System ewidencji danych osobowych żeńskich i męskich zgromadzeń zakonnych.
  • Wielostanowiskowy system sprawozdawczości finansowej w zgromadzeniach zakonnych.
  • System finansowo-księgowy dla kurii prowincjalnych zgromadzeń zakonnych.
zakon_ewid

Zakon Ewid 2

Program ten służy do gromadzenia i przetwarzania informacji o członkach danego zgromadzenia zakonnego. Znajdując zastosowanie w kuriach prowincjalnych czy generalnych a także w większych klasztorach, znakomicie przyspiesza i ułatwia wyszukiwanie odpowi...
zakon_finanseico

Zakon Finanse 2

Wielostanowiskowy system finansowy i sprawozdawczości finansowej dla zgromadzeń zakonnych. Zakon Finanse to rozbudowana książka przychodów i rozchodów. Na etapie wdrożenia programu wyodrębnia się placówki (jednostki autonomiczne), z których każda otrz...

Zakon Ewid Net

W przygotowaniu
zakon_ksiegowosc

Zakon Księgowość 2

System finansowo - księgowy dla kurii prowincjalnych zgromadzeń zakonnych. Program ten umożliwia prowadzenie w jednostce centralnej (np. w kurii prowincjalnej czy generalnej) pełnej księgowości (księgowanie dwustronne) i posiada możliwość pracy wie...