Dla diecezji

Oferta dla diecezji obejmuje:

diecezja_ewid

Diecezja Ewid

Program Diecezja Ewid  to kompleksowy system wspomagający zarządzanie kurią diecezjalną. Opracowany przy współpracy Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie zawiera ewidencje parafii oraz innych instytucji diecezjalnych (seminarium, wydawnictwa, Caritas, itp.) o...
diecezja_ksiegowosc

Diecezja Księgowość

Progam Diecezja Księgowość  to system finansowo – księgowy (z tzw. pełną księgowością), umożliwiający ewidencję i rozliczanie zobowiązań finansowych parafii oraz osób duchownych względem kurii.