Aktualizacja

Pliki do pobrania

Parafia Ewid 3 – Wersja 3.13.2 (z dnia 05.04.2013)
Sposób postępowania:

  1. Zamknąć program Parafia Ewid 3, jeśli jest uruchomiony.
  2. Plik instalatora należy pobrać, zapisać na dysku i uruchomić.
  3. Należy przeprowadzić instalację zgodnie ze wskazówkami instalatora.
  4. Przed rozpoczęciem instalacji zaleca się utworzenie kopii zapasowej bazy danych.

Lista zmian w wersji 3.13.2:

- rozszerzono opcje Raportów i wykazów o parametr: „Która rocznica” oraz dodano możliwość zapisania wygenerowanego wykazu do dowolnego typu pliku (excel, pdf, rtf, txt, itp.)
- dodano automatyczną aktualizacje danych na kartach członków grup po zmianie danych na karcie osobowej
- poprawiono błąd w module Grupy duszpasterskie dla których podano mniej niż 20 nazw terminów spotkań
- poprawiono generowania adresów rodzin/osób w seryjnym adresowaniu dla przypadku gdy nie podano żadnej informacji składowej adresu lub dla rodziny bez automatycznego wyliczania zwrotu formalnego
- poprawiono błąd występujący przy dodawaniu listy intencji mszalnych do ogłoszeń, gdy nie została podana godzina odprawienia Mszy Św.
- poprawka dotycząca wyświetlania danych o opłatach za grób w edytorze grobów
- poprawka dotycząca dostępnych opcji „Wyświetlaj” w edytorze rodzin
- poprawka dotycząca otwierania zakładki dla modułu Członkowie grup duszpasterskich
- poprawka dotycząca wyświetlania informacji o wizytach duszpasterskich na formularzach wydruków
- poprawka dotycząca wykonywania automatycznego archiwum po podaniu błędnego hasła


UWAGA: Przed przystąpieniem do aktualizacji wszystkie programy wchodzące w skład systemu Parafia Ewid 3 muszą zostać zamknięte. Instalacja nie wymaga wcześniejszego odinstalowania programu.