Cennik aktualizacji

Cennik aktualizacji z wersji Parafia Ewid 2.5

Nazwa programu Cena brutto
Uaktualnienie z wersji Parafia Ewid 2.5 Mini do wersji Parafia Ewid 4 Mini 200 zł
Uaktualnienie z wersji
Parafia Ewid 2.5 Standard do wersji Parafia Ewid 4 Std
250 zł
Uaktualnienie z wersji
Parafia Ewid 2.5 Pro do wersji Parafia Ewid 4 Premium
500 zł
Dopłata za każdy moduł z wersji Mini i Std PE 2.5 50 zł
Dopłata za wersję sieciową (3 stanowiska) 200 zł
Dopłata za wersję sieciową (10 stanowisk) 500 zł