Cennik aktualizacji

Cennik aktualizacji z Parafia Ewid 2.5/3.0/4.13.1 do Parafia Ewid 4 (wersja 2021)

Nazwa programu Cena brutto
Uaktualnienie z wersji Parafia Ewid Mini do wersji Parafia Ewid 4 Mini (2021)
300 zł
Uaktualnienie z wersji
Parafia Ewid Standard do wersji Parafia Ewid 4 Std (2021)
350 zł
Uaktualnienie z wersji
Parafia Ewid Pro/Premium do wersji Parafia Ewid 4 Premium (2021)
600 zł
Dopłata za wersję sieciową (3 stanowiska) 300 zł
Dopłata za wersję sieciową (10 stanowisk) 700 zł