Parafia Ewid 3.13.1

Lista zmian w wersji 3.13.1: – dodano automatyczne tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych w przypadku, gdy ostatnia kopia bezpieczeństwa jest starsza niż 7 dni – poprawiono sposób aplikowania ograniczeń dostępu do modułów związanych ze zmianami w wykupionej licencji (np. w …