Współpraca z firmą archiwizującą Twardowski & Guzik

              Firma Ecclesia Software informuje PT Użytkowników programów Parafia Ewid, Zakon Ewid i Diecezja Ewid (a także innych) o nawiązaniu współpracy z krakowską firmą G&T Robert Twardowski i Marcin Guzik (www.kancelarieparafialne.pl) w zakresie wzajemnego promowania programów i usług w celu …